Güncel

TİGEM Genel Müdürü Işıkgece’den Basın Bildirisi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Basın Bildirisi yayınladı. Bildiride “TİGEM Yönetimi olarak, Ceylanpınar İşletmesi’nde iş barışını sağlama, çalışma ortamlarını çağdaş bir duruma getirme, faaliyetlerde verimliliği ve karlılığı artırma, belirlediğimiz hedefleri bir bir gerçekleştirme yolunda engel teşkil eden personel ile ilgili yaptığımız düzenlemelerin anlayışla karşılanmasını kamuoyunun bilgilerine arz ederim” denildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece tarafından yayınlanan Basın Bildirisi’nde;

Kuruluşu 1937 yılında gerçekleşen, TİGEM’in toplam arazi varlığının %50’sini (1,6 milyon dekar) ve sulu tarım arazisinin %73’ünü (640 bin dekar) oluşturan Ceylanpınar Tarım İşletmesi, bölge ve diğer bölge çiftçilerinin büyük ölçüde sertifikalı tohum ve damızlık taleplerini karşılayan, ülkemiz tarım sektörü için önem arz eden bir işletmedir. Kuruluşundan günümüze kadar İşletmede pek çok yatırımlar gerçekleştirilerek, sertifikalı tohum ve damızlık üretiminde önemli gelişmeler kaydedildi. Son 10 yıl içerisinde gerçekleştirilen devasa yatırımlarla;

110 Bin dekar olan sulu tarım arazisi 640 Bin dekara çıkarıldı, Modern tohum hazırlama, mahsul muhafaza, mısır kurutma vb tarımsal tesisler kuruldu,  Mekanizasyonun tamamı en ileri teknolojilerle yenilendi, Damızlık sığır yetiştiriciliği 4 kat, damızlık koyun yetiştiriciliği 2 kat artırıldı, Sertifikalı tohum ve damızlık üretimi 2’ye katlandı, Bölge ekonomisine sağlanan bu önemli katkıların yanında 2009 yılında 1400 olan istihdam günümüzde 2.600 kişiye ulaştı.

İşletmenin kuruluş yıllarında tren istasyonu ile 5-10 evin dışında hiçbir binanın olmadığı Ceylanpınar İlçesi, Ceylanpınar İşletmesinin sağladığı istihdam ile günümüzde 88 Bin nüfusuna ulaşmasında büyük katkı sağladığı düşünülmektedir.

Ceylanpınar İşletmesinin, ülkemiz tarım sektörüne sunduğu hizmetlerde etkinliğin artırılması, faaliyetlerin aksatılmadan sürdürülmesi, sürekli zarar eden durumdan çıkarılarak kar eden bir kuruluş durumuna getirilmesi, karlılığını yeni yatırımlara dönüştürerek daha fazla üretim ve daha fazla istihdam etme konumuna ulaştırılması amacıyla, 2019 yılında İşletmede; İşletme faaliyetlerinin yürütüldüğü birimlerin fiziki şartlarının iyileştirilmesi için gerekli ön çalışmalar yapıldı ve rehabilitasyon çalışmaları başlatıldı, İşletme faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi için iş akış şemaları oluşturuldu, Birimlerde norm kadroya uygun çalışma sistemi oluşturularak, İşletme yönetimi başta olmak üzere işe uygun personel değişiklikleri yapıldı, Faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen, Kuruluş zararı oluşturan, çalışma sistemine uymayan ve çalışma barışını bozan personel ile ilgili mevzuatlara uygun işlem yapıldı.

Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ise; Damızlık büyükbaş hayvan varlığının 7.500 baştan 12 Bin başa,   Damızlık küçükbaş hayvan varlığının 85 Bin baştan 150 Bin başa, Sulu tarım arazisinin 640 Bin dekardan 810 Bin dekara, Sertifikalı tohum üretiminin 70 Bin tondan 200 Bin tona, çıkarılması, Sertifikalı tohum üretiminin yetersiz kalması durumunda bölge çiftçileri ile sözleşmeli üretim yapılması, Diğer münavebe bitkileri ile bahçe üretimlerinde %50 artış sağlanması,  Söz konusu kapasite ve iş artışlarının sağlanması ile birlikte İşletme istihdamının 2.600 kişiden 3.500 kişiye çıkarılması konularında planlama yapıldı ve uygulamaya konuldu.

Özetle; kuruluş tarihinden günümüze kadar ülkemiz tarımının gelişmesine pek çok hizmetler sunan Ceylanpınar İşletmesinin, ana faaliyet konularından olan sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık üretimdeki başarı çıtasını daha yüksek düzeylere çıkarmayı, ülkemiz ekonomisine sunulan katkıyı ve istihdamı daha da artırmayı hedeflemekteyiz.

TİGEM Yönetimi olarak, Ceylanpınar İşletmesinde iş barışını sağlama, çalışma ortamlarını çağdaş bir duruma getirme, faaliyetlerde verimliliği ve karlılığı artırma, belirlediğimiz hedefleri bir bir gerçekleştirme yolunda engel teşkil eden personel ile ilgili yaptığımız düzenlemelerin anlayışla karşılanmasını,

Kamuoyunun bilgilerine arz ederim.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı